מדיניות הפרטיות

1. מדיניות הפרטיות

חברת טיפסי סקופ ישראל בע״מ להלן ״החברה״ מכבדת את פרטיותך. 

החברה משקיעה מאמצים כדי להגן על המידע הפרטי שלך.

מטרת המדיניות הינה להסביר לך מה נעשה בחברתנו עם כל המידה האישי שנאסף ממך בגלישתך באתר האינטרנט של החברה www.tipsyscoop.co.il להלן ״האתר״. 

החברה מתחייבת להגן על המידע שתספק בהתאם לחוקי הגנת המידה התקפים. 

הנך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות, המהווה חלק מתנאי השימוש של החברה, על מנת להבין את מדיניות החברה בקשר למידע האישי שלך. 

2. אישור המשתמש למדיניות הפרטיות

שימושך באתר על ידי רישום, כניסה או רכישה מהווים אישור מצדך כי קראת או יכולת לקרוא את מדיניות הפרטיות של החברה לרבות העיבוד שעשוי להיות מבוצע למידע האישי שלך. 

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה. 

3. סוגי המידע שנאסף
  •      מידע אישי – הנמסר על ידך כגון שם, כתובת, טלפון, דוא״ל ועוד.
  •      מידע על נהגיך בזמן השימוש באתר. 
  •      נתוני כתובת האינטרנט (IP ADDRES). 
  •      ניתוח מידע סטטיסטי או מצרפי. 
  •      נתוני רצף הקלקות. 
  •      במטרה לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים, אשר הינם מספקים חיצוניים כמו גוגל או פייסבוק ועוד׳.
4. שימוש ושיתוף מידע
במידע שישמר בחברה יעשה שימוש לצורך שלשמו מסרת את המידה מיוזמנתך. 
 
המידע לא יימסר לצד שלישי למעט אם נדרש לכך על פי החוק. 
 
החברה עשויה להשתמש במידע לצורך שליחת הודעות, מסרים שיווקיים, עידכונים בדוא״ל, מסרונים בנייד או כל תקשורת אלקטרונית אחרת. 
 
החברה עשויה להעביר את המידע לקבלני משנה, ספקי שירות העובדים לטובתה.
 
5. אבטחה ושמירת מידע

החברה תהיה רשאית לשמור את הפרטים האישיים שימסרו לה על ידי המשתמש ומידע שיצטבר אודותיו ולעשות בו שימוש בכפוף להוראת כל דין.

מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מהחברה הודעות הכוללות ״דבר פרסומת״ ועידכונים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד. 

החברה משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. מובהר בזאת שאין ביכולתה של החברה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע ו/או תקלות בתעבורה של נתוני התקשורת והסיכון הכרוך בשימוש באתר מוטל על המשתמשים בו והחברה לא תישא באחריות למקרים כאלו, אלא אם הדבר נגרם כתוצאה מרשלנותה של החברה. 

החברה נוקטת צעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך ותפעל בהתאם לחוק בכל מקרה של פגיעה באבטחה. 

למרות שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט החברה עושה מאמצים סבירים לאבטח את המידע בהתאם למדיניות הפרטיות ובהתאם לחוקים והתקנות הקיימים. 

החברה מגבילה את הגישה למידע האישי שלך רק לאנשים הזקוקים לו לצורך עבודתם ואנשים אלו חתומים על הסכמי סודיות. 

 

6. זכויות המשתמש

     1. לקבל מידע וגישה לנתונים האישיים שלו המעובדים ע״י החברה. 

     2. לתקן / למחוק את הנתנונים.

     3. כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות התשמ״א 1981. 

     4. מחיקת הנתונים עשוייה שלא לאפשר שימוש בחלקים של האתר. 

     5. אם ברצונך לממש את זכויותיך שלח בבקשה אימייל לכתובת info@tipsyscoop.co.il

7. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. 

בכל מקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות תפורסם הודעה בולטת באתר.

מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מידי פעם כדי להתעדכן בנוהלי ההגנה על המידע האישי שלך. 

8. יצירת קשר

בכל שאלה או בקשה בנוגע למדיניות הפרטיות נא לפנות ל-info@tipsyscoop.co.il

 

מסמך זה עודכן בתאריך ה-13 לאפריל 2020. 

עוד אין לכם חשבון?

תעודת כשרות 9-11.20208 - טיפסי סקופ ישראל
עגלת הטיפסי - (מינימום 96₪ לקנייה)
  • אין מוצרים בעגלה.
דילוג לתוכן